tcs - the complete system The Complete System

Contact us: (+91) 9825234153 / 9879475390

Find us: Vadodara, Gujarat

Over all Percentile Based

27

99 PR and above

125

90 - 98.99 PR

157

80 - 88.99 PR

Over all Grade Based

33

A1

62

A2

42

B1

35

B2

Physics

17

100/100

84

Above 90

120

Above 80

Chemistry

3

100/100

27

Above 90

70

Above 80

Mathematics

0

100/100

4

Above 90

19

Above 80

Biology

0

100/100

49

Above 90

86

Above 80

99 PR & Above (27)

Nisarg Patel

Afzal Surti

Riya Shah

Jalay Shah

Keshav Shah

Neel Vaidhya

Dulari Basarge

Purva Shah 

Devarsh Shah

Rujuta Shah

Shad Vali

Vaibhav Thawani

Vruddhi Patel

Birwa Patel

Arjav Shah

Vaibhav Mehta

Dhruvil Shah

Maitri Mehta

Prapti Patel

Riddhi Shah

Jahnavi Modi

Siddharth Agrawal

Richa Dehade

Hetvi Desai

Charmi Patel

Harsh Rathi

Shamina Kachwala

A1 Grade (33)

Richa Dehade

Nisarg Patel

Afzal Surti

Riya Shah

Jalay Shah

Keshav Shah

Neel Vaidhya

Sanjana Mehta

Dulari Basarge

Purva Shah 

Devarsh Shah

Rujuta Shah

Shad Vali

Vaibhav Thawani

Vruddhi Patel

Birwa Patel

Arjav Shah

Vaibhav Mehta

Aesha Shah

Vedant Vyas

Dhruvil Shah

Maitri Mehta

Harshrajsinh Vagela

Prapti Patel

Jahnavi Modi

Rohan Talati

Siddharth Agrawal

Hetvi Desai

Charmi Patel

Harsh Rathi

Shamina Kachwala

Suhani Gadiya

Riddhi Shah

100/100 Physics(17)

Ashwin Antapurkar

Harsh Rathi

Richa Dehade

Nisarg Patel

Afzal Surti

Jalay Shah

Fagun Parikh

Keshav Shah

Neel Vaidya

Purva Shah 

Devarsh Shah

Rujuta Shah

Shad Vali

Vruddhi Patel

Vedant Vyas

Prashastee Patel

Neetu Agrawal

100/100 Chemistry(3)

Keshav Shah

Sanjana Mehta

Shad Vali