tcs - the complete system The Complete System

Contact us: (+91) 9825234153 / 9879475390

Find us: Vadodara, Gujarat

Over all Percentile Based

21

99 PR and above

90

90 - 98.99 PR

124

80 - 88.99 PR

Over all Grade Based

8

A1

26

A2

46

B1

37

B2

Physics

2

100/100

22

Above 90

46

Above 80

Chemistry

0

100/100

13

Above 90

40

Above 80

Mathematics

0

100/100

1

Above 90

12

Above 80

Biology

0

100/100

39

Above 90

68

Above 80

99 PR & Above (21)

Vinit Shah

Drasti Shah

Mihir Panchal

Dhruvi Barot

Ruchit Naval

Shailaja Sadhu

Namra Gohil

Fatem Ezzy

Forum Desai

Diana Griglani

Twisha Shah

Naishal Modi

Prachi Bhanvadia

Viral Shah

Arjavi Patel

Urja Bhatt

Hardil Majumdar

Charmy parikh

Dimple Patel

Chistine Gonslaves

Abulkalam Sirajwala

A1 Grade (8)

Shailaja Sadhu

Namra Gohil

Fatem Ezzy

Forum Desai

Diana Griglani

Twisha Shah

Dimple Patel

Abulkalam Sirajwala

100/100 Physics(17)

Ashwin Antapurkar

Harsh Rathi

Richa Dehade

Nisarg Patel

Afzal Surti

Jalay Shah

Fagun Parikh

Keshav Shah

Neel Vaidya

Purva Shah 

Devarsh Shah

Rujuta Shah

Shad Vali

Vruddhi Patel

Vedant Vyas

Prashastee Patel

Neetu Agrawal

100/100 Physics(2)

Fatem Ezzy

Shailaja Sadhu