tcs - the complete system The Complete System

Contact us: (+91) 9825234153 / 9879475390

Find us: Vadodara, Gujarat

Over all Percentile Based

26

99 PR and above

130

90 - 98.99 PR

194

80 - 88.99 PR

Over all Grade Based

38

A1

76

A2

74

B1

51

B2

Physics

24

100/100

99

Above 90

155

Above 80

Chemistry

0

100/100

58

Above 90

127

Above 80

Mathematics

2

100/100

17

Above 90

35

Above 80

Biology

0

100/100

48

Above 90

107

Above 80

99 PR & Above (26)

Punya Murlidhar

Tanvi Dhruv

Janhvi Shah

Mitvi Patel

Vaidehi Kothari

Manan Shah

Srishti A. Gupta

Anushree Kadam

Kaveesha Shah

Aashtha Patel

Dev Parikh

Anand Solanki

Vedant Shah

Shrenik Shah

Niyati M. Patel

Mitika Daru

Ruchit J. Shah

Kartikey Gokhale

Aneri G. Shah

Harsh k. Shah

Aaquib Daymakumar

Dimpy S. Gupta

Hemali Jayswal

Khushboo C. Shah

Nupur P. Parekh

Jay Gabhawala

A1 Grade (38)

Punya Murlidhar

Tanvi Dhruv

Janhvi Shah

Mitvi Patel

Vaidehi Kothari

Manan Shah

Srishti A. Gupta

Anushree Kadam

Kaveesha Shah

Aashtha Patel

Dev Parikh

Anand Solanki

Vedant Shah

Shrenik Shah

Niyati M. Patel

Prachi V. Patel

Mitika Daru

Vrushali S. Patel

Nishanj V. Vyas

Dharti Bhuva

Saloni Patel

Riya M. Pamnani

Sonal H. Rathod

Prarthana Sheth

Misari Thakkar

Ruchit J. Shah

Kartikey Gokhale

Aman Dave

Aneri G. Shah

Harsh k. Shah

Aaquib Daymakumar

Dimpy S. Gupta

Hemali Jayswal

Krima N. Shah

Ziyaad Mahudawala

Khushboo C. Shah

Margi H. Parikh

Nupur P. Parekh

100/100 Maths(2)

Ruchit J. Shah

Aneri G. Shah

100/100 Physics(24)

Punya Murlidhar

Tanvi Dhruv

Janhvi Shah

Anushree Kadam

Kaveesha Shah

Mitvi Patel

Vaidehi Kothari

Aashtha Patel

Dev Parikh

Anand Solanki

Vedant Shah

Shrenik Shah

Sonali Kothari

Akshat Thanwala

Ruchit J. Shah

Kartikey Gokhale

Aneri G. Shah

Harsh k. Shah

Aaquib Daymakumar

Aayushi D. Pate

Dimpy S. Gupta

Nupur P. Parekh

Rutvi Patel

Aneri Soni